01.jpg

2018년9월10일 정경화 & 조성진 듀오 콘서트 기자간담회

 클릭하시면 다운로드 받을 수 있는 페이지로 이동합니다.

 

 

20180910Cc_Duo concert press_01-.jpg

 

20180910Cc_Duo concert press_02-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_03-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_04-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_05-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_06-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_07-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_08-.jpg

좌로부터 공연예술본부장 전해웅, 바이올리니스트 정경화, 피아니스트 조성진

 

 

20180910Cc_Duo concert press_09-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_10-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_11-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_12-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_13-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_14-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_15-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_16-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_17-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_18-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_19-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_20-.jpg

 

20180910Cc_Duo concert press_21-.jpg

 

20180910Cc_Duo concert press_22-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_23-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_24-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_25-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_26-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_27-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_28-.jpg

 

20180910Cc_Duo concert press_29-.jpg

 

20180910Cc_Duo concert press_30-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_31-.jpg

20180910Cc_Duo concert press_32-.jpg